Prekių katalogas

Prekių grąžinimo sąlygos

 • PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

  1. Teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties:
  1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę
  atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia
  teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio
  kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša
  pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti
  sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu
  info@premiumbaldai.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą
  apie pranešimo gavimą. Nuorodą į pavyzdinę pranešimo formą galima rasti
  Parduotuvės Pirkimo taisyklėse.
  1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14
  (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma
  pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas
  asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu
  užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos,
  kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c.
  jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos,
  kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar
  dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą
  laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją,
  gauna pirmąją prekę. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti pinigų grąžinimo garantija, jei
  visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais
  ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės
  nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos. Visos grąžinamos prekės
  turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
  Prekė turi būti nesumontuota, nebandyta montuoti, tokios pačios komplektacijos,
  kokią Pirkėjas ją gavo, Prekė negali būti grąžinta, o sutartis atsisakyta, jei Pirkėjas
  Preke naudojosi
  1.4. Šiame punkte nurodytu pagrindu negalima grąžinti Parduotuvėje
  parduodamų minkštųjų baldų bei baldų gamintų pagal užsakymą.
  Individualiu užsakymu laikomi visi baldų užsakymai, kurie buvo
  komplektuojami iš skirtingų detalių, kurias apsprendžia pats klientas. Tik tie
  baldai, kurie buvo užsakyti pagal kataloguose, reklamoje, ekspozicijoje
  pateikiamus baldų komplektacijų derinius (baldo komplektacija, audinys,
  audinio derinys, kojelės, jų spalvos) ir yra jiems identiški, laikomi
  standartizuotais pasirinkimais ir nevertinami kaip individualūs užsakymai.
  Atkreiptinas dėmesys, kad visi Parduotuvėje gaminami minkštieji baldai yra
  gaminami individualiai, pagal Pirkėjo pageidavus.
  1.5. Pirkėjui grąžinant prekes šiuo pagrindu, Pirkėjas privalo pats apmokėti Prekių
  grąžinimo išlaidas.
  2. Pirkėjui įsigijus netinkamos kokybės prekę:

  2.1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir prekių netinkama kokybė
  pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu
  gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo
  pasirinkimu gali reikalauti:
  2.1.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės
  trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  2.1.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  2.1.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus
  atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  2.1.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai
  netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  2.2. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 2.1 punkte numatytų teisių gynimo
  būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui
  pasirinkus 2.1 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti,
  Pardavėjas siūlo alternatyvų 2.1 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti
  pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo
  sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  2.3. Natūralios Prekių savybės išvardintos šios tvarkos 4 p. nėra laikomos Prekių
  kokybės trūkumu.
  2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@premiumbaldai.lt, pranešime
  privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
  2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo
  išduotas);
  2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.
  2.4.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas
  nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  2.4.5. Pirkėjas turi sumokėti už prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas,
  įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti
  Pirkėjui jo patirtas grąžinimo išlaidas. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14
  (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gauna Prekę bei
  įsitikina, kad Prekė yra netinkamos kokybės. Patvirtindamas šias Taisykles
  Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą,
  išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

  2.5. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo
  sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi,
  aukšta temperatūra, aštriais objektais, netinkamai surinktos ir t.t.), arba
  jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės
  naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

  2.6. Nustačius,kad Prekė yra tinkamos kokybės, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti
  ir atlyginti Pardavėjo turėtas pristatymo Pirkėjui išlaidas, o Pirkėjo turėtos
  grąžinimo išlaidos yra neatlygintinos.
  2.7. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su
  jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).
  2.8. Pardavėjas vykstant garantiniam remontui neprivalo Pirkėjui suteikti pakaitinio
  baldo remonto laikotarpiui.

  3. Prekių grąžinimo – pristatymo Pardavėjui sąlygos
  3.1. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo
  punktą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu, atskiru susitarimu,
  Pardavėjui sutikus, Pardavėjas gali pats atvykti pasiimti Prekių. Prekes Pardavėjui
  reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime
  apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.
  3.2. Didelių ir sunkių (daugiau kaip 10 kg svorio) prekių kokybė gali būti įvertinama
  ir pirkėjo namuose.
  3.3. Pirkėjas pasirinkus kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą,
  Prekės pristatymo išlaidos Pirkėjui grąžinamos iš dalies, t.y. grąžinama suma lygi
  pigiausiai galimai prekės pristatymo sumai.

  4. Natūralios prekių savybės
  4.1. Parduotuvėje įsigytų Prekių natūralios savybės nėra laikomos Prekių kokybės
  trūkumu:
  4.1.1. Atskirų minkštų baldų elementų kietumo lygių skirtumai, atsiradę kaip
  konstrukcinių sprendimų rezultatas;
  4.1.2. Natūralus prekės nusidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, pavyzdžiui:
  audinio, dirbtinės ar natūralios odos tempimąsis, laisvumas, apsitrynimas
  siūlių vietoje, odos blizgesys;
  4.1.3. Sėdimose dalyse naudojimo metu gali susidaryti lengvos klostės –
  tempimo pasekmė ir nėra laikoma medžiagos defektu;
  4.1.4. Natūralios odos požymiai (įbrėžimai, randai, vabzdžių įkandimai,
  grūdėtumas, tekstūros ir minkštumo/kietumo skirtumai ir kt.);
  4.1.5. Natūralios ar dirbtinės odos kvapas;
  4.1.6. Medžio tekstūros ar atspalvio nevienodumai. 

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija